Suiderstrand (puinduinen)

2555 ZZ, Den Haag

We parkeren en verzamelen bij de Haagse Beek